Skärmflygning

Anordnare: Dalmåsarna

Prova på tandem! Skärmflygning på gesundaberget!

Termiskt bergsflyg med inslag av hang.

Thermic/soaring flight.

Vi flyger på uppåtvindar från den varma bergssluttningen eller tillskjutande vindar från Siljan.

We use the warm upprising winds and the nice sea breeze from Siljan to stay airborne.

Flyget varar 10–30 min beroende på förhållanden.

The flight will last for 10–30 min depending on the conditions.

Du fl yger ihop med någon av våra instruktörer och kommer få känna på hur det är att styra och fl yga skärmen.

You will fl y together with an experienced instructor and have the chance to stear the paraglider and really experience the sensation of the fl ight.

Passande för alla åldrar.

Suitable for all ages.

Bokning eller frågor

Kontakta någon av våra skärmflygskolor i närheten eller vänd digtill den lokala flygklubben.

Please contact us on one of the numbers below.

Kostnad för ett tandemfl yg är 1000 SEK.

The cost is 1000 SEK.

Här hittar du all info du behöver om den lokala skärmfl ygningen i Dalarna och Gävleborg: www.dalmasarna.com