Liften

V. 51-2, 21/12-12/1 dagligen 9.30-15.00 (jullov)

From V. 2, 9/1 kvällsåkning torsdagar 17.30-20.00

V. 3-6, 17/1-9/2 fredag-söndag 9.30-15.00

V. 7-9, 10/2-1/3 dagligen 9.30-16.00 (sportlov)

V. 10-14, 6/3-5/4 fredag-söndag 9.30-16.00

V. 15, 6-12/4 dagligen 9.30-16.00 (påsklov)


Öppna backar:

Toppstugebacken
Pumphusbacken/Familjebacken
Barnbacken

Toppstugan

V. 51-2, 21/12-6/1 dagligen 11.00-15.00 (jullov) 

V. 3-6, 17/1-9/2 lördag-söndag 11.00-15.00

V. 7-9, 10/2-1/3 dagligen 11.00-16.00 (sportlov)

V. 10-14, 6/3-5/4 lördag-söndag 11.00-16.00

V. 15, 6-12/4 dagligen 11.00-16.00 (påsklov)

Boden

V. 51-2, 21/12-12/1 dagligen 9.00-15.15 (jullov)

From V. 2, 9/1 kvällsåkning torsdagar 17.00-20.15

V. 3-6, 17/1-9/2 fredag-söndag 9.00-15.15

V. 7-9, 10/2-1/3 dagligen 9.00-16.15 (sportlov)

V. 10-14, 6/3-5/4 fredag-söndag 9.00-16.15

V. 15, 6-12/4 dagligen 9.30-16.15 (påsklov)

Värdshuset

V. 51-2, 21/12-8/1 dagligen 9.00-20.00 (jullov) 

V. 2, 9/1-12/1 torsdag-söndag 9.00-16.00

V. 3-6, 17/1-9/2 fredag-söndag 9.00-16.00

V. 7-9, 10/2-1/3 dagligen 9.00-20.00 (sportlov)

V. 10-14, 6/3-5/4 fredag-söndag 9.00-16.00

V. 15, 6-12/4 dagligen 9.00-20.00 (påsklov)

Med reservation vid bristande snötillgång kan dagar och tider förändras.